Logo 20let + zivefirmy logo

ziva razitko 25let   spolehliva firma 2016   spolehliva firma 2018   spolehliva firma 2022

Telefon top

+420 465 637 381 (prodejna), +420 465 637 385 (ústředna)

Hledání


Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu bude implementace současných požadavků výzkumných pracovišť do provozních podmínek, včetně složky edukační. Spolupráce bude uskutečňována s pracovníky Mendelovy univerzity v Brně, kde se pracovníci zabývají prevencí chorob zvířat, včetně problematiky onemocnění končetin
. Pro vyšetření končetin zvířat zavedou metodu rané diagnostiky onemocnění končetin s využitím termokamery. Tento přístup doposud využívaný pouze u člověka a koní, umožní diagnostiku onemocnění končetin v časné preklinické fázi, tedy ve fázi, která předchází bolestivé fázi s charakteristickými klinickými příznaky.
Posledním klíčovým cílem projektu bude stanovit vliv jednotlivých faktorů vnějšího a vnitřního působení, která budou zahrnovat hodnocení efektivity jednotlivých opatření, včetně realizace opatření nápravných a realizace edukativní fáze pro management firem a jejich ošetřovatelský personál.

Návaznost na cíle EIP
Projekt svým zaměřením navazuje na cíle EIP, konkrétně „Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů“. Konkurenceschopného a udržitelného zemědělství, potravinářství a lesnictví není možné dosáhnout bez účinnějšího zapojení inovací a spolupráce mezi subjekty v jednotlivých odvětvích i mezi nimi navzájem.

Hlavní přínosy projektu pro praxi:
Ranná diagnostika pohybového aparátu dojnic: V daných chovech bude zavedena nová metoda diagnostiky onemocnění končetin s pomocí termosnímků, což bude po zaškolení novým nástrojem pro návrh preventivních zoo veterinárních opatření v daných chovech.

Předpokládané výstupy:
• certifikovaná metodika způsobu rané diagnostiky onemocnění končetin na principu termografie, která bude moci být aplikována v chovech dojnic
• hardware a software pro měření termografie v terénu (Mendelova univerzita v Brně