Logo 20let + zivefirmy logo

ziva razitko 25let   spolehliva firma 2016   spolehliva firma 2018   spolehliva firma 2022

Telefon top

+420 465 637 381 (prodejna), +420 465 637 385 (ústředna)

Hledání

Naše produktové portfolio Organic FER

ikona biohnojivoPůda je nejcennější nenahraditelný přírodní zdroj. Její neoddělitelnou součástí je organický podíl, který výrazně ovlivňuje půdotvorný proces a formování půdních vlastností. V půdě výrazně ovlivňuje její fyzikální vlastnosti (strukturu, pórovitost, vodní a vzdušný režim, nebo tvorbu organominerálních agregátů), chemické ( půdní reakci, pufrační schopnost, sorbci a uvolňování živin či tvorbu humusových koloidů), ale také biologické schopnosti ( množství a složení půdní mikroflóry). Za posledních dvacet let se v Evropě a i u nás v ČR snížil obsah organických látek v půdě a zaznamenal se také úbytek jejich kvalitativních parametrů, což v konečném důsledku vede ke snížení půdní úrodnosti. I přes to, že tradice dodávání resp. nahrazování živin prostřednictvím organických hnojiv má tisíciletou tradici, je smutným faktem že ve většině zemí, nevyjímaje Českou republiku, současné stavy hospodářských zvířat, kvůli drastickému snížení jejich stavů a tedy i snížené produkci organických hnojiv nestačí pokrýt nároky pěstovaných zemědělských plodin. Proto efektivní využívání existujích zdrojů organických hnojiv má v současné době vysokou prioritu Společnost BAROMFI COOP KFT jako jediná v Evropě vyvinula speciální technologii zabezpečující stálost kvalitativních ukazatelů při zpracování slepičího trusu. Technologický proces začíná regulovanou a kontrolovanou fermentací. Takto získaný vyzrálý organický materiál po finální sterilizaci, používáme ve výrobním procesu základní surovinu pro interní použití, respektive pro finální odběratele. Slepičí trus jako základní surovina kromě hlavních makrobiogeních prvků (N, P, K) obsahuje širokou škálu mikroelementů a stopových prvků, jejichž aplikace do půdy je nevyhnutelná.

Kontakt:

Ivana Kristejnová, 602 560 760, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použití složením optimalizovaného fermentovaného hnojiva Granulovaného slepičího trusu má množství výhod:

Mezi nejdůležitější patří:

 • Svým složením odpovídá skutečným potřebám a nárokům pěstovaných zemědělských plodin na jednotlivé živiny (zvláště potřebám polních kultur, zeleniny nebo ovocných dřevin)
 • Vysoký obsah organických látek, který obnovuje a podporuje rozvoj půdní mikroflóry
 • Vysoký obsah makro, mikro a stopových prvků slouží na doplnění odčerpaných živin a dobilancování zmineralizovaných organických látek
 • Pomalé a postupné uvolňování živin za současného snižování ztrát (např. vyplavením) životně důležitých prvků potřebných pro růst a vývoj pěstovaných plodin
 • Komplexní vliv na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy
 • Zlepšení strukturních a absorpčních vlastností půdy za současného zintenzvnění vzdušného režimu
 • Vylepšení vodního režimu půdy
 • Šetrné k životnímu prostředí- nedochází k vyplavování živin
 • Produkty obsahují stimulační látky podporující růst pěstovaných rostlin- obsahují různé formy dusíku (amonný a dusičnanový iont), vysoký obsah organických látek a C- který je zdrojem živin a energie pro živé půdní bakterie, čímž obnovuje a zintenzivňuje mikrobiologický život v půdě
 • Úprava půdní reakce do oblasti příznivé hodnoty pH z hlediska pěstovaných kultur díky vysoké pufrační schopnosti hnojiva, které zintenzivňuje příjem živin a zlepšuje růst rostlin
 • Optimální poměr C:N ulehčuje a urychluje rozložení posklizňových zbytků rostlin
 • Díky peletované a granulované formě slepičího trusu nehrozí riziko popálení porostů- granulovaná forma hnojiva zabezpečuje jednoduchou a ekonomicky výhodnou aplikaci pomocí běžně užívaných rozmetadel průmyslových hnojiv

 Souhrn

Aplikací resp. zapracováním fermentovaného organického materiálu do půdy v kombinaci s vhodnou doplňkovou výživou dostává pěstitel skutečný půdní kondicionér. Naše produkty zařazené do EKO se dají na 100% využít v ekologickém zemědělství. Jendou z nejdůležitějších úloh zodpovědného hospodaření je starost o zdraví půdy a její zachování. Mnohé z našich produktů se úspěšně používají při obnově unavených resp. vyčerpaných intenzivně využívaných půd. Zlepšení úrodnosti půd se dostavuje v krátkém časovém intervalu po aplikaci.  

Využití

Produktové portfolio fermentovaného slepičího trusu pod názvem ORGANIC FER disponuje povoleními o uvedení do oběhu a využívání zemědělství. Produktová řada je v současnosti tvořena 7- hnojivy jejichž složení je odlišné. Využití našich hnojiv je různorodé- počínaje běžnými polními plodinami, v zelinářství ale i při rychlení zeleniny, při pěstování okrasných rostlin, vína a ovocných dřevin, v ovocných školkách nebo v plantážích drobného ovoce až po pěstování travních koberců. Aplikace našich hnojiv je možná v jakémkoliv ročním období. Doporučujeme však aplikaci v před secím resp. předvýsadbovém období s následným zapracováním do půdy, v případě rostlin na přesazení se aplikuje přímo do jamek a do kterých vysazujeme rostliny. Při hnojení trávníků, vinohradů a ovocných stromů se organické hnojiva ORGANIC FER využívají na udržovací hnojení, při výsevech ozimů se využívají na přihnojování, přičemž není nutné je zapracovat do půdy. Můžou se aplikovat rozhozením přímo na povrch půdy bez následného zapracování do půdního profilu, protože jejich hnojivové složky se i tak díky srážkám dostanou do kořenového systému, kde se jejich výživový účinek projeví v plné míře na rostlinách. Účinnost aplikovaného hnojiva se vlivem 2-3 dávek výrazně zvyšuje. Fyzikální vlastnosti pletované formy našich hnojiv umožňují aplikaci klasikami talířovými rozmetadly průmyslových hnojiv, ale i kultivačními zařízeními vybavenými aplikátory hnojiv do meziřádků nebo i aplikaci při samotném setí.

Výhradní distributor pro ČR:

Živa zemědělská a obchodní a.s.

Klášterec nad Orlicí 120, 561 82

Cyril Žďárský, 731 656 687,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.