Naše produktové portfolio Organic FER

ikona biohnojivoPůda je nejcennější nenahraditelný přírodní zdroj. Její neoddělitelnou součástí je organický podíl, který výrazně ovlivňuje půdotvorný proces a formování půdních vlastností. V půdě výrazně ovlivňuje její fyzikální vlastnosti (strukturu, pórovitost, vodní a vzdušný režim, nebo tvorbu organominerálních agregátů), chemické ( půdní reakci, pufrační schopnost, sorbci a uvolňování živin či tvorbu humusových koloidů), ale také biologické schopnosti ( množství a složení půdní mikroflóry). Za posledních dvacet let se v Evropě a i u nás v ČR snížil obsah organických látek v půdě a zaznamenal se také úbytek jejich kvalitativních parametrů, což v konečném důsledku vede ke snížení půdní úrodnosti. I přes to, že tradice dodávání resp. nahrazování živin prostřednictvím organických hnojiv má tisíciletou tradici, je smutným faktem že ve většině zemí, nevyjímaje Českou republiku, současné stavy hospodářských zvířat, kvůli drastickému snížení jejich stavů a tedy i snížené produkci organických hnojiv nestačí pokrýt nároky pěstovaných zemědělských plodin. Proto efektivní využívání existujích zdrojů organických hnojiv má v současné době vysokou prioritu Společnost BAROMFI COOP KFT jako jediná v Evropě vyvinula speciální technologii zabezpečující stálost kvalitativních ukazatelů při zpracování slepičího trusu. Technologický proces začíná regulovanou a kontrolovanou fermentací. Takto získaný vyzrálý organický materiál po finální sterilizaci, používáme ve výrobním procesu základní surovinu pro interní použití, respektive pro finální odběratele. Slepičí trus jako základní surovina kromě hlavních makrobiogeních prvků (N, P, K) obsahuje širokou škálu mikroelementů a stopových prvků, jejichž aplikace do půdy je nevyhnutelná.

Číst dál: Naše produktové portfolio Organic FER

organic ferJe to organické hnojivo se 100% obsahem slepičího trusu. V ekologickém hospodaření je jeho používání nejen povolené, ale přímo doporučené.

Produkt se vyznačuje vysokým obsahem mikroelementů. Díky použití Organic FER dochází k zvýšení počtu půdních mikroorganismů a jejich aktivity.

Zvýšením aktivity půdních mikroorganismů se zlepšuje vzdušný a vodní režim půdy. Nedochází k popálení porostů a vyplavování živin!

Oblíbenost produktu u našich zákazníků je způsobená skvělým poměrem ceny a výživové hodnoty hnojiva.

Doporučujeme aplikovat

-         Při výsadbě štěpů vinice (0,5-1kg/štěp- výsadbové jáma)

-         Na udržovací hnojení vinic (50-60 dkg/kořen)

-         Při pěstování rychlené zeleniny (1,5-2,0t/ha)

-         Plodiny pěstované na orné půdě (0,3-1,5t/ha)

-         Polní pěstování zeleniny (1,0-1,2t/ha)

Využitelný, registrovaný a schválený UKZUZ pro režim ekologického zemědělství.

 

Více informací

organic fer natur extraZlepšení účinku fermentovaného slepičího trusu jsme zabezpečili přidáním přírodní bílkovinové a aminokyselinové složky. Organické látky v podobě aminokyselin a bílkovin hrají významnou roli v každém vývojovém stádiu rostliny, jsou její přirozenou součástí a pozitivně ovlivňují její růst a vývoj, což v konečném důsledku zlepšuje dynamiku růstu a výnos.

Použitím hnojiva Organic FER Natur Extra se výrazně zvyšuje mikrobiální aktivita a početnost bakterií, které v půdě zintenzivňují svoji aktivitu, urychlují proces mineralizace a zpřístupnění živin. Aplikací se zvýší počet půdních bakterií o 70%, přičemž počet mikroskopických hub se zvyšuje o 45%.

Při aplikaci dochází ke zlepšení vzdušného a vodního režimu půdy. Vyhovující zásobování rostlin dusíkem v každém vývojovém stádiu růstu je zabezpečené zastoupením různých forem dusíku.  Díky pozvolnému a postupnému rozkladu hnojiva dochází k víceletému výživovému účinku.

 

Využitelný, registrovaný a schváleny UKZUZ pro režim ekologického zemědělství!

 

 

Doporučená aplikace

-         Při polním pěstování zeleniny (0,8-1,5t/ha)

-         Při výsadbě ovocných dřevin (0,5-1,5kg výsadbová jáma)

-         Na udržovací hnojení rodících sadů (2,0-5,0 kg/strom)

-         Při polním pěstování dýní a melounů (1,0-2,0t/ha)

Při pěstování polních plodin (0,3-1,5t/ha)

 

Více informací

organic fer kali sulfZákladní zfermentované organické hnojivo ze slepičího trusu je obohacené o přírodní zdroje draslíku. Nabízené hnojivo obsahuje vysoký obsah kvalitních organických látek, které zabezpečují stálou přítomnost přijatelných forem draslíku pro rostliny bez rizika vyplavení do spodních vrstev ornice. Draslík nacházející se v síranové formě se přednostně doporučuje na hnojení plodin citlivých na chloridovou formu draselných hnojiv.

Draslík zvyšuje odolnost rostlin vůči poškození vlivem nízkých teplot a vůči suchu, zároveň ovlivňuje vybarvování plodů a chuťové vlastnosti ovoce a zeleniny, má také vliv na optimální zastoupení aromatických látek a obsah kyselin. Ze širokého spektra zastoupených živin v tomto hnojivu je i významný obsah síry.

Doporučená aplikace

-         Při pěstování olejnin (0,5-1,2t/ha)

-         Při polním pěstování kořenové zeleniny (0,8-1,2t/ha)

-         Při pěstování rychlené zeleniny (papriky, rajčata) (1,0-2,0t/ha)

-         Při polním pěstování dýní a melounů (1,0-2,0 t/ha)

-         Při výsadbě ovocných dřevin (0,5-1,5kg/ výsadbová jáma)

-         Při výsadbě jahod (15-25g/rostlina)

-         Na udržovací hnojení ovocných sadů (2,0-4,0kg/strom)

 

Schváleno a registrováno UKZUZ pro ekologické zemědělství.

 

Více informací

organic fer kali plusPři tvorbě ORGANIC Fer Kali Plus jsme usilovali o dosažení výjimečně vysokého obsahu draslíku. Jeho použití se doporučuje u rostlin s vysokými nároky na draslík (tzv draslomilných rostlin), které ale zároveň nejsou citlivé na zvýšenou hladinu chlóru.

Část draslíku je vázaná na organický podíl hnojiva, čímž dochází k jeho postupnému uvolňování v průběhu několika měsíců, díky tomu je zabezpečené větší množství potřebného draslíku na tvorbu výnosu pěstovaných plodin. Vysoký obsah draslíku zvyšuje kvantitu a zlepšuje kvalitu vypěstované produkce, skladovatelnost, chuť a také zvyšuje odolnost rostlin.

Vysoký obsah základních makrobiogenních prvků ho předurčuje na základní hnojení s dlouho dobou působení.

Doporučená aplikace

-         Při polním pěstování celeru (0,8-1,2t/ha)

-         Při pěstování chřestu (0,6-2,0 t/ha)

-         Při pěstování polních plodin (0,5-1,2 t/ha)

-         Při výsadbě ovocných stromů (0,5-1,5kg/strom)

-         Na udržovací hnojení rodících sadů ( 2,0-4,0kg/ strom)

 

Více informací

organic fer fosfo plusDoporučujeme pro pěstitele, kteří chtějí účinně a efektivně dobilancovat resp. doplnit nízký obsah fosforu v půdě. Doporučuje se na doplnění živin na půdách s kyselou reakcí. Důležitým cílem je upravení půdní reakce na neutrální hodnotu, díky které se zvyšuje využitelnost živin z půdy. Doporučuje se aplikovat na půdách s deficitem fosforu, ale i při pěstování plodin náročných na fosfor ( např. zahradní plodiny).

Vysoký obsah fosfátů navázaný na vysoký podíl organických látek v hnojivě zabezpečuje po pěstované plodiny co nejlepší dosažitelnost. Může se aplikovat jak na jaře tak i na podzim. Pozitivní vliv na rostliny je zabezpečený vyrovnaným poměrem pohotové, okamžitě vstřebávající se formy fosforu a části postupně uvolňující se.

Dostatek fosforu v přístupné formě je v prvních ovinových stádiích růstu velmi důležitý, stimuluje růst kořenové soustavy a tím zintenzivňuje příjem živin. Zvyšuje odolnost rostliny, zlepšuje kvalitu produkce, tvorbu květních pupenů a zvyšuje pevnost rostlin

Harmonický obsah dusíku a draslíku v kombinaci s dalšími živinami v hnojivu výrazně přispívá ke stabilizaci úrod a jejich zvyšování.

Výborný poměr ceny a vyživové hodnoty hnojiva

Doporučená aplikace

-         Při polním pěstování zeleniny (0,8-1,0t/ha)

-         Při pěstování rychlené zeleniny (0,8-2,0 t/ha)

-         Při pěstování polních plodin (0,5-1,0 t/ha)

-         Na hnojení ovocných sadů (1,0-2,0 t/ha)

-         Při výsadbě ovocných stromů (0,5-1,5 kg/strom)

-         Při výsadbě jahod (15-25 g/rostlina)

 

Více informací

organic fer pkTento produkt je z hlediska složení ideální kombinací stabilních a pozvolně působících komponentů.

Minerální živiny a živiny vázané v organických sloučeninách obsažené v tomto hnojivu nejenže působí okamžitě, ale mají i dlouhodobý efekt.

Díky vyváženému poměru labilních a stabilních organických látek v kombinaci s postupným uvolňováním makroprvků a pro růst rostlin nezbytných stopových prvků v organickém fermentovaném hnojivu ORGANIC FER P+K, s navýšeným obsahem fosforu a draslíku jsme získali výbornou kombinaci živin a organických sloučenin, které ve významné míře přispívají ke zvyšování úrody.

Použitím hnojiva dochází ke zvýšení obsahu přístupných forem fosforu v půdě a lepší využitelnosti draslíku. ORGANIC FER P+K stimuluje růst kořenového systému, podporuje rychlejší vývin pěstovaných rostlin. Vysoké zastoupení fosforu a draslíku zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám, zvyšuje kvalitu produkce, chuťové vlastnosti a skladovatelnost.

Potvrzený dlouhodobý účinek tohoto hnojiva!

Doporučená aplikace

-         Při pěstování polních plodin ( 0,3-1,2 t/ha)

-         Při pěstování rychlené zeleniny ( 0,8-2,0 t/ha)

 

Více informací

organic fer nitro plusPoužíváním uvedeného organického hnojiva dochází ke zvýšení a urychlení uvolňování dusíku na 2-3 násobek. Více než 7% obsah dusíku v hnojivu ORGANIC FER NITRO PLUS je více než z 50% organického původu, obsahuje rychle i pomalu působící formy dusíku. Z toho vyplývá i postupné uvolňování živin, které jsou k dispozici pro rovnoměrné zabezpečení potřeb pěstovaných plodin po celé vegetační období.

Zintenzivněním činnosti půdních bakterií se zpřístupní pro rostliny ještě další dusík.

Vysoký obsah dusíku zefektivňuje pěstování plodin hlavně v počátečním vývojových stádiích plodin. Na druhé straně nedochází k poškození- popálení mladých kořínků ani listů, nedochází k vyplavování a ztrátám na živinách.

Doporučuje se na před vegetační základní hnojení, ale i na přihnojování po dobu vegetace do meziřádku s následným zapracováním do půdy.

Ideální zdroj živin při jarním hnojení trávníků!

 Doporučená aplikace:

-         Při polním pěstování zeleniny (1,0 -1,2 t/ha)

-         Při pěstování rychlené zeleniny ( 0,8-1,2 t/ha)

-         Při zakládání trávníků (1,0-1,5 t/ha)

-         Na hnojení trávníků (0,8-1,2 t/ha)

 

Více informací